Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 29 de uztaila de 2017, Zk. 180

I. Xedapen orokorrak

GOBERNUKO LEHENDAKARITZA

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 3411-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Asturiasko Printzerriaren martxoaren 24ko 2/2017 Legearen artikulu bakarraren eta lehenengo eta bigarren xedapen iragankorren aurkakoa —lege hori Mendien eta baso antolamenduaren azaroaren 23ko 3/2004 Legearen bigarren aldaketarena da—, 3/2004 Legearen 66. artikuluaren 2. zenbakia eta 91. artikuluaren 1. zenbakiko g) letra aldatzen baititu.

  • 3719-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Andaluziako Juntaren urriaren 11ko 5/2016 Lege Dekretuaren aurkakoa —lege-dekretu horrek Andaluziako Juntako enplegatu publikoen lanaldia arautzen du—.

  • 3720-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Andaluziako Autonomia Erkidegoaren 2017rako Aurrekontuen abenduaren 27ko 10/2016 Legearen 13.2 artikuluaren bigarren paragrafoaren eta 36.1 artikuluaren aurkakoa, eta, loturagatik, 36. artikuluaren gainerako zenbakien aurkakoa, bakarrik Estatuko tributuen aurrerakin-erregimenaren arauketari eragiten dion zatiari dagokionez.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 768/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • 769/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • 770/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, Barne Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena.

  • 771/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, Lehendakaritzako eta Lurralde Administrazioetarako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • Ebazpena, 2017ko uztailaren 28koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

OSASUNEKO, GIZARTE ZERBITZUETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko uztailaren 10ekoa, Osasun Publikoaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusiarena, honako honen II. eranskina aldatzen duena: Agindua, 1994ko urtarrilaren 20koa, Giza erabilera eta kontsumorako kanpo-merkataritzaren produktuekin loturiko osasun-kontrolerako modalitateak eta kontrol hori egiteko aduana-esparruak ezartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril