Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 23 de iraila de 2017, Zk. 230

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 703/2017 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • Ebazpena, 2017ko irailaren 22koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Penintsulako eta Balear Uharteetako Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

BARNE MINISTERIOA

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • 849/2017 Errege Dekretua, irailaren 22koa, Asoziazionismoa sustatzeko arrantza sektorearen elkarte ordezkariei diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

  • 850/2017 Errege Dekretua, irailaren 22koa, Jucarreko Konfederazio Hidrografikoaren eremurako aitortutako lehorte-egoera luzea— Jucarreko Konfederazio Hidrografikoaren lurralde-eremuko lehorte egoera aitortzen duen maiatzaren 8ko 355/2015 Errege Dekretua— luzatzen duena eta baliabide hidrikoak kudeatzeko salbuespenezko neurriak hartzen dituena.

  • 851/2017 Errege Dekretua, irailaren 22koa, Segurako Konfederazio Hidrografikoaren eremurako aitortutako lehorte-egoera luzea—Segurako Konfederazio Hidrografikoaren lurralde-eremuko lehorte-egoera aitortzen duen maiatzaren 8ko 356/2015 Errege Dekretua— luzatzen duena eta baliabide hidrikoak kudeatzeko salbuespenezko neurriak hartzen dituena.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 264/2017 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Goi-tentsioko linea elektrikoak abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretuan ezarritako baldintzetara egokitzeko behar den finantzaketarako oinarri arautzaileak ezartzen dituena; errege-dekretu horrek abifauna babesteko neurriak ezartzen ditu, goi-tentsioko linea elektrikoekin talka egin ez dezan eta elektrokutatu ez dadin.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamendua Onartzen duena.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 827/2017 Errege Dekretua, irailaren 1ekoa, urriaren 2ko 878/2015 Errege Dekretua aldatzen duena; urriko errege-dekretu hori kontuko idatzoharren bidez adierazitako balore negoziagarrien konpentsazio, likidazio eta erregistroari buruzkoa, baloreen gordailuzain zentralen eta kontrapartida zentraleko erakundeen araubide juridikoari buruzkoa, eta bigarren mailako merkatu ofizial batean negoziatzeko onartutako baloreen jaulkitzaileen gardentasun-eskakizunei buruzkoa da.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril