Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 17 de urria de 2017, Zk. 250

I. Xedapen orokorrak

SUSTAPEN MINISTERIOA

  • FOM/993/2017 Agindua, urriaren 2koa, Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua onartzen duena, zeinak posta-zerbitzu unibertsalaren eremuan sartuta ez dauden posta-zerbitzuak eskaintzeko gaikuntza ematen duen.

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

  • ECD/994/2017 Agindua, urriaren 10ekoa, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Administrazio Digitalaren Ministerio Batzordea sortu eta haren osaera eta eginkizunak arautzen dituena.

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

  • ETU/995/2017 Agindua, urriaren 6koa, Meategietako Segurtasunerako Oinarrizko Arauen Erregelamendu Orokorreko "Elektrizitatea" IX. kapituluaren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena.

  • Ebazpena, 2017ko urriaren 11koa, Energiaren Estatu Idazkaritzarena, Etengarritasun-eskaria kudeatzeko zerbitzua esleitzeko enkanteen bidezko lehiaketa-prozeduraren egutegia eta ezaugarriak onartzen dituena 2018ko urtarrilaren 1etik maiatzaren 31ra bitarteko entrega-aldirako. Lehiaketa-prozedura hori urriaren 31ko IET/2013/2013 Aginduaren bidez arautu zen.

ANDALUZIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril