Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 9 de azaroa de 2017, Zk. 272

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 8/2017 Legea, azaroaren 8koa, Lehergailuen Aitzindariei buruzkoa.

  • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

BARNE MINISTERIOA

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • PRA/1080/2017 Agindua, azaroaren 2koa, honako honen I. eranskina aldatzen duena: 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen deklaraziorako estandarrak eta irizpideak ezartzen dituena.

  • PRA/1081/2017 Agindua, azaroaren 8koa, "2020an Tokioko Olinpiar Jokoetan ariko diren kirolari espainiarren prestakuntzarako programa» —zeina aparteko interes publikoko gertaera baita— laguntzeko programa gauzatzeaz arduratuko den administrazio-organoa sortzen duena.

  • PRA/1082/2017 Agindua, azaroaren 8koa, "Madrid Horse Week 17/19» —zeina aparteko interes publikoko gertaera baita— laguntzeko programa gauzatzeaz arduratuko den administrazio-organoa sortzen duena.

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril