Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 11 de azaroa de 2017, Zk. 274

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 4578-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, ekainaren 21eko 2/2017 Legearen artikulu bakarraren 1., 2., 4. eta 5. zenbakien aurkakoa; zenbaki horien bidez, Doako Laguntza Juridikoaren urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 1., 22., 25. eta 30. artikuluak aldatzen dira.

  • 4710-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 26. xedapen gehigarriaren 1. zenbakiko a) eta b) letren eta 34. xedapen gehigarriaren 2. zenbakiaren aurkakoa tarteki honi dagokionez: «ez eta kasuan kasuko administrazioarekin kontratu administratibo bat daukaten enpresetako langileei ere».

  • 4225-2017 eskumen-gatazka positiboa, Tokiko sektore publikoko entitateen barne-kontrolerako araubide juridikoa arautzen duen apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretuaren 1.2 artikulua dela-eta aurkeztua.

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Industria-marrazki eta -ereduen nazioarteko gordailutzeari buruzko Hagako Konponbidearen 1999ko Aktaren eta 1960ko Aktaren Erregelamendu Erkidearen aldaketak, 2016ko urriaren 11n Genevan egindako Hagako Batasunaren Biltzarraren 36. bilkuran onartuak.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko azaroaren 10ekoa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Penintsulako eta Balear Uharteetako tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • 980/2017 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa, honako hauek aldatzen dituena: 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 errege-dekretuak, abenduaren 19koak, nekazaritza-politika erkidea Espainian aplikatzeko emanak.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril