Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 18 de azaroa de 2017, Zk. 280

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 16/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Hidrokarburoak itsas ingurunean ikertzeko eta ustiatzeko segurtasun-xedapenak ezartzen dituena.

  • 17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei buruzkoa den eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40/EB Zuzentarauaren transposizioa egiteko.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/1105/2017 Agindua, azaroaren 16koa, honako agindu hauek aldatzen dituena: Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 1996ko otsailaren 1eko bi agindu — Estatuaren Administrazio Orokorrak erabili beharreko kontabilitate-agiriak onartzen dituena eta Estatuaren gastua exekutatzeko orduan bete beharreko kontabilitate-eragiketetarako jarraibidea onartzen duena—; EHA/2045/2011 Agindua, uztailaren 14koa, Estatuaren Administrazio Instituzionalerako Kontabilitate Jarraibidea Onartzen duena; eta EHA/3067/2011 Agindua, azaroaren 8koa, Estatuaren Administrazio Orokorrerako Kontabilitate Jarraibidea Onartzen duena.

  • HFP/1106/2017 Agindua, azaroaren 16koa, honako hauek aldatzen dituena: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako atxikipenen eta sarreren urteko laburpenaren aitorpena — lan-etekinei eta jarduera ekonomikoen etekinei, sariei eta hainbat ondare-irabaziri zein errenta-egozpeni dagokienez—egiteko 190 eredua onartzen duen azaroaren 10eko EHA/3127/2009 Agindua eta 171, 184, 345 eta 347 ereduak aurkezteko epeak.

  • Ebazpena, 2017ko azaroaren 17koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril