Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 24 de azaroa de 2017, Zk. 286

I. Xedapen orokorrak

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko azaroaren 2koa, Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiarena, Organismo jakinaraziak, kontrol-organismoak eta egiaztapen metrologikoa egiteko baimendutakoak izendatzeko eta kontrolatzeko urriaren 31ko 1/2017 Gidalerroa argitaratzen duena.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2017ko urriaren 10ekoa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, uztailaren 2ko IET/1344/2015 Aginduaren aurka jarritako errekurtsoa baiesten duena —agindu horrek energia-iturri berriztagarrien, kogenerazioaren eta hondakinen bidez energia elektrikoa produzitzeko zenbait instalaziotan aplikagarriak diren instalazio tipoak eta haien ordainketa-parametroak onartzen ditu— eta agindu horren azken xedapenetatik lehenaren lehenengo paragrafoa deusez deklaratzen duena.

  • Epaia, 2017ko urriaren 25ekoa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, urriaren 30eko 988/2015 Errege Dekretuaren aurka jarritako errekurtsoa zati batean baiesten duena eta 6. artikuluaren 3. zenbakia deusez deklaratzen duena. Errege-dekretu horrek Europako ikus-entzunezko zenbait lan aurrez finantzatzeko betebeharraren araubide juridikoa arautzen du.

  • Epaia, 2017ko azaroaren 7koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, uztailaren 3ko 596/2015 Errege Dekretuaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baiesten duena eta 8.a.2 eta 9. artikuluak baliogabetzen dituena. Errege-dekretu horrek honako hau aldatzen du: 699/2013 Errege Dekretua, irailaren 20koa, Ingurumenaren babeserako interes sozialekotzat jotzen diren interes orokorraren aldeko jardueretan aritzen diren hirugarren sektoreko erakundeei edo gobernuz kanpoko erakundeei diru-laguntzak emateko oinarri-arauak ezartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril