Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 25 de azaroa de 2017, Zk. 287

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 18/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 24koa, Merkataritza Kodea, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina —uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua— eta Kontu Auditoretzaren uztailaren 20ko 22/2015 Legea aldatzen dituena informazio ez-finantzarioari eta dibertsitateari buruzko informazioari dagokienez.

  • 19/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 24koa, Oinarrizko ordainketa-kontuena, ordainketa-kontuen lekualdatzearena eta komisioen konparagarritasunarena.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 998/2017 Errege Dekretua, azaroaren 24koa, Defentsa Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerio-departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezartzekoa— aldatzen duena.

  • Ebazpena, 2017ko azaroaren 24koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril