Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 30 de azaroa de 2017, Zk. 291

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Hezkuntza, zientzia, kultura, gazteria eta kirol-lankidetzako programa, Espainiako Erresumaren Gobernuak eta Israelgo Estatuaren Gobernuak 2017-2020 urteetarako egina Madrilen, 2017ko azaroaren 7an.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/1159/2017 Agindua, azaroaren 28koa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboa egiteko metodoa eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztua garatzen dituena 2018. urterako.

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

  • ETU/1160/2017 Agindua, azaroaren 21ekoa, honako hau aldatzen duena: ETU/78/2017 Agindua, urtarrilaren 31koa, Gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzte balioaren gaineko zergarekin zerikusia duten eta, hidrokarburo hobiak ustiatzeko emakidei dagokienez, hobi gaineko lursailen jabeei egin beharreko ordainketak zehazteko erreferentziako perimetroekin zerikusia duten zenbait alderdi arautzen dituena.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 3/2017 Legea, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legea aldatzen duena.

  • 4/2017 Legea, azaroaren 2koa, Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua Sorrarazteari buruzko ekainaren 10eko 5/1981 Legea aldatzen duena.

  • 2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril