Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 29 de abendua de 2017, Zk. 316

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 10/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aldatzen duena.

  • 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onartzen duena 2017-2021 bosturterako.

  • 12/2017 Legea, abenduaren 28koa, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea erreformatzen duen urriaren 5eko 42/2015 Legea aldatzen duena Ministerio Fiskalaren komunikazio-egintzen eraginkortasuna bermatzeko.

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Administrazio-akordioa, ECSEL enpresa erkideari buruzko 561/2014(EB) Erregelamenduaren estatutu erantsien 17(2) artikuluarekin bat, zeinaren arabera estatu parte-hartzaileak ez dion agintzen ECSEL enpresa erkideari bere ekarpena exekutatzeko, Bruselan egina 2015eko martxoaren 30ean.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/1298/2017 Agindua, abenduaren 26koa, Sektore publikoko kontratazioari begira, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera kontratu mota batzuek eta besteek izango dituzten mugak argitaratzen dituena.

  • HFP/1299/2017 Agindua, abenduaren 27koa, honako hau aldatzen duena: PRE/3581/2007 Agindua, abenduaren 10ekoa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren departamentuak ezarri eta eginkizunak zein eskumenak esleitzen dizkiena.

  • Ebazpena, 2017ko abenduaren 27koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Lehendakaritzarena, Zergak Kudeatzeko Departamentuaren eskumenen eremuan eginkizunak antolatu eta esleitzeari buruzko 2004ko otsailaren 19ko Ebazpena aldatzen duena.

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 1036/2017 Errege Dekretua, abenduaren 15ekoa, Urrundik gidatutako aireontzien erabilera zibila arautzen duena eta ekainaren 27ko 552/2014 Errege Dekretua aldatzen duena; ekainaren 27ko errege-dekretu horrek airearen eta xedapen operatibo orokorren Erregelamendua garatzen du aireko nabigazio-zerbitzuetarako eta urtarrilaren 18ko 57/2002 Errege Dekretua —Aireko Zirkulazioko Erregelamendua onartzen duena— aldatzen du.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril