Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 12 de urtarrila de 2018, Zk. 11

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/1/2018 Agindua, urtarrilaren 10ekoa, honako hau aldatzen duena: HFP/996/2017 Agindua, urriaren 17koa, Kataluniako Autonomia Erkidegoaren kontura —autonomia-erkidegoak finantzatzeko araubideetan duen parte-hartzearen arabera dagozkion konturako emateen kargura— hirugarren hartzekodunei ordaintzeko sistema artikulatzen duena, ordainketak kontsignatzeko kontua eratuz.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Ebazpena, 2017ko abenduaren 18koa, Enpleguko Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2017ko abenduaren 15eko Erabakia argitaratzen duena. Ministro Kontseiluaren erabaki horren bidez, Enplegu Politiken 2017rako Urteko Plana onartzen da, urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Enpleguaren Legearen testu bategineko 11.2 artikuluak xedatutakoarekin bat.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • PRA/2/2018 Agindua, urtarrilaren 9koa, aparteko interes publikoko "Eskola Diplomatikoaren 75. Urteurrena" gertaerari laguntzeko programa gauzatzeaz arduratuko den administrazio-organoa sortzen duena.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

  • EIC/1337/2017 Agindua, abenduaren 18koa, EEEren zenbait zuzentarau aplikatzeko arauei buruzko ekainaren 6ko 2028/1986 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzen dituena. Zuzentarau horiek ibilgailu automobil, atoi, erdi-atoi, motor, ziklomotor eta nekazaritzako ibilgailu moten nahiz ibilgailu horien zati eta pieza moten homologazioari buruzkoak dira.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril