Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 27 de otsaila de 2018, Zk. 51

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/185/2018 Agindua, otsailaren 21ekoa, honako hauek aldatzen dituena: HAP/149/2013 Agindua, urtarrilaren 29koa, Estatuaren Ibilgailu Atalak eta Gobernuaren ordezkaritza eta ordezkariordetzetan eta uharteetako zuzendaritzetan integratutako ibilgailu-unitateek ematen dituzten automobil-zerbitzuak arautzen dituena; HAP/1177/2015 Agindua, ekainaren 17koa, Estatuko Sektore Publikoaren Ibilgailuen Erregistroa arautzen duena.

  • HFP/186/2018 Agindua, otsailaren 21ekoa, Hutsik dauden etxebizitzen gaineko zergaren 510 autolikidazio-eredua onartzen duena.

  • HFP/187/2018 Agindua, otsailaren 22koa, honako hauek aldatzen dituena: HFP/417/2017 Agindua, maiatzaren 12koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoaren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak nola eraman —abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 62.6 artikuluan ezarria— garatzen duten zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta beste zerga-arau batzuk arautzen dituena; azaroaren 23ko EHA/3434/2007 Aginduaren bidez onartutako 322 eredua «Balio erantsiaren gaineko zerga. Entitate-taldea. Banakako eredua. Hileko autolikidazioa. Aduanak likidatutako inportaziorako balio erantsiaren gaineko zergaren sarrera».

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

  • ECD/188/2018 Agindua, otsailaren 12koa, Leongo Aireko Oinarrizko Akademian Abionikako Mantentze Lanetako goi-mailako teknikariaren eta Administrazioko eta Finantzetako goi-mailako teknikariaren tituluei dagozkien goi-mailako lanbide-heziketako ikasketak 2018-2019 ikasturtetik aurrera ezartzea baimentzen duena.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • APM/189/2018 Agindua, otsailaren 20koa, Zehazten duena animaliak elikatzeko baliatzen diren eta nekazaritzako elikagaien industriatik datozen ekoizpen-hondakinak noiz diren azpiproduktuak, Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen uztailaren 28ko 22/2011 Legearekin bat.

OSASUNEKO, GIZARTE ZERBITZUETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril