Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 7 de martxoa de 2018, Zk. 58

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 1/2018 Legea, martxoaren 6koa, Zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartzen dituena eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Urari buruzko Legearen testu bategina aldatzen duena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • PRA/222/2018 Agindua, otsailaren 28koa, honako honetan atzemandako hutsak zuzentzen dituena: PRA/321/2017 Agindua, apirilaren 7koa, Errekuntza-instalazio handietatik datozen SO2, NOx, partikulak eta CO airearen kutsatzaileen isurtzeak zehazteko prozedurak, horiek neurtzeko tresnen kontrola eta isurtze horiekin loturiko tratamendua eta informazio-bidalketa arautzen dituena.

  • PRA/223/2018 Agindua, martxoaren 6koa, LogroƱo-Agoncillo aireportua muga-postu izendatzen duena.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 656/2017 Errege Dekretua, uztailaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak (MIE APQ 0tik 10era) onartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril