Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 10 de martxoa de 2018, Zk. 61

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako hauek aldatzen dituen otsailaren 22ko HFP/187/2018 Aginduarena: HFP/417/2017 Agindua, maiatzaren 12koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoaren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak nola eraman —abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 62.6 artikuluan ezarria— garatzen duten zehaztapen arauemaile eta teknikoak eta beste zerga-arau batzuk arautzen dituena; azaroaren 23ko EHA/3434/2007 Aginduaren bidez onartutako 322 eredua «Balio erantsiaren gaineko zerga. Entitate-taldea. Banakako eredua. Hileko autolikidazioa. Aduanak likidatutako inportaziorako balio erantsiaren gaineko zergaren sarrera».

  • Ebazpena, 2018ko martxoaren 9koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

SUSTAPEN MINISTERIOA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko martxoaren 6koa, Soldatak Bermatzeko Funtsarena, urriaren 7ko TIN/2942/2008 Aginduaren I. eranskinean erregistro elektronikoaren bidez izapidetu daitezkeen prozedura berriak sartzen dituena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 107/2018 Errege Dekretua, martxoaren 9koa, honako hau aldatzen duena: Terrorismoaren Biktimak Aintzatesteko eta haiei Osoko Babesa Emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen Erregelamendua —irailaren 6ko 671/2013 Errege Dekretuaren bidez onartua—.

EXTREMADURAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

BALEAR UHARTEETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2018 Lege Dekretua, urtarrilaren 19koa, Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoan hezkuntza-, osasun- edo gizarte-erabilerako ekipamendu publikoen sarea hobetu eta/edo zabaltzeko presako neurriena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril