Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 15 de martxoa de 2018, Zk. 65

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 739-2018 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 289.2 artikuluaren, 43. xedapen gehigarriaren eta azken xedapenetako 9., 11. eta 12.aren aurkakoa; lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako ordenamendu juridikora.

  • 95-2018 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 106.2 artikulua urratzen duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 9. xedapen gehigarria (egun, 7. xedapen gehigarria) dela-eta aurkeztua; legegintzako errege-dekretu horren bidez, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu zen.

  • 532-2018 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikulua urratzen duen Andaluziako Basogintzaren ekainaren 15eko 2/1992 Legearen 6.1.3 artikulua dela-eta aurkeztua.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 532/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 26koa, Fruta- eta barazki-sektoreko ekoizleen elkarteen aintzatespena eta funtzionamendua arautzen dituena.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 1042/2017 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, Errekuntza instalazio ertainetatik atmosferara zenbait agente kutsatzaileren isurtzea mugatzeari buruzkoa eta Airearen Kalitatearen eta Atmosferaren Babesaren azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina eguneratzeari buruzkoa.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril