Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 29 de martxoa de 2018, Zk. 77

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: HFP/231/2018 Agindua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2017ko aitorpenak egiteko ereduak onartzen baitira, aitorpenak aurkezteko lekua, modua eta epeak ezartzen baitira, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren zirriborroa eskuratu, aldatu, berretsi eta aurkezteko prozedurak ezartzen baitira, zerga baten zein bestearen aitorpenak telematikoki edo telefono bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen baitira eta azaroaren 22ko HAP/2194/2013 Agindua —tributuen arloko zenbait autolikidazio, informazio-aitorpen, zentsu-aitorpen, komunikazio eta itzulketa-eskaera aurkezteko prozedurak eta baldintza orokorrak arautzen dituena— aldatzen baita.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko martxoaren 28koa, Enpleguko Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2018ko martxoaren 27ko Erabakia argitaratzeko agindua ematen duena; erabaki horren bidez, Enplegu Politiken 2018rako Urteko Plana onartzen da, urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Enpleguaren Legearen testu bategineko 11.2 artikuluak xedatutakoarekin bat.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril