Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 7 de apirila de 2018, Zk. 85

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 4751-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, ekainaren 27ko 10/2017 Kataluniako Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori borondate digitalena eta Kataluniako Kode Zibilaren bigarren eta laugarren liburuak aldatzekoa da.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 4752-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, abenduaren 23ko 4/2016 Kataluniako Autonomia Erkidegoaren Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori bizitegi-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonen etxebizitza-eskubidea babesteko neurriena da.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko apirilaren 6koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

BARNE MINISTERIOA

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

  • ETU/360/2018 Agindua, apirilaren 6koa, Eragiketaren araberako ordainsari-balioak ezartzen dituena 2018ko lehen seihileko naturalerako, bai eta instalazio tipo bat onartzen duena eta hari dagozkion ordainsari-parametroak —energia berriztagarriko iturrietatik, kogeneraziotik eta hondakinetatik sortutako energia elektrikoa ekoizten duten zenbait instalaziotan aplikagarriak— ezartzen dituena ere.

  • ETU/361/2018 Agindua, apirilaren 6koa, honako honen I. eranskinean aurreikusten diren gizarte-bonua eskatzeko inprimakiak aldatzen dituena: ETU/943/2017 Agindua, urriaren 6koa, Kontsumitzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk arautzen dituen urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretua garatzen duena.

  • ETU/362/2018 Agindua, apirilaren 6koa, honako hau aldatzen duena: IET/2013/2013 Agindua, urriaren 31koa, Etengarritasun-eskaria kudeatzeko zerbitzua esleitzeko lehia-mekanismoa arautzen duena.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

  • APM/363/2018 Agindua, apirilaren 4koa, 2018/2019 kanpainari dagokion puntuazioaren arabera ordenatutako ekintza eta programen behin-behineko zerrenda bidaltzeko epea zabaltzen duena. Epe hori ezarri da Espainiako mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2019-2023 programako neurriak aplikatzeko urtarrilaren 12ko 5/2018 Errege Dekretuan.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril