Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 14 de apirila de 2018, Zk. 91

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 2/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina —apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartua— aldatzen duena eta Espainiako ordenamendu juridikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/26/EB Zuzentaraua eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko irailaren 13ko 2017/1564/EB Zuzentaraua txertatzen dituena.

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Zuzenketak, Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Errepide Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR 2017) A eta B eranskinei eginak Genevan, 2017ko uztailaren 3an.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 213/2018 Errege Dekretua, apirilaren 13koa, honako hau aldatzen duena: 362/2017 Errege Dekretua, apirilaren 8koa, Sustapen Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua —ministerio-departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril