Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 2 de maiatza de 2018, Zk. 106

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Zuzenketak, 2016koak, Ontziek eragindako kutsadura prebenitzeko 1973ko nazioarteko MARPOL hitzarmenaren eranskinari eginak Londresen, 2016ko urriaren 28an, MEPC.277(70) Ebazpenaren bidez (1973ko hitzarmen hori 1978ko protokoloaren bidez aldatu zen).

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Zuzenketak, Itsasoko diesel-motorren nitrogeno oxidoen emisioak kontrolatzeari buruzko Kode Teknikoari eginak MEPC.272(69) Ebazpenaren bidez (gasezko motorren eta erregai mistoko motorren proba).

JUSTIZIA MINISTERIOA

DEFENTSA MINISTERIOA

  • DEF/440/2018 Agindua, apirilaren 24koa, honako hau aldatzen duena: DEF/1097/2012 Agindua, maiatzaren 24koa, Indar Armatuetako ofizialen eta ofizialordeen eskaletarako prestatze aldera ikastetxe militarretan sartzeko behar diren titulazioak zehazten dituena.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • HFP/441/2018 Agindua, apirilaren 26koa, zeinaren bidez sozietateen gaineko zergaren aitorpena eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta lurralde espainiarrean presentzia duten errentak eratxikitzeko araubidera bildutako entitateei dagokiena) egiteko ereduak onartzen baitira —2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako—, aitortze- eta ordaintze-prozedurari buruzko jarraibideak ematen baitira, ereduak elektronikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen baitira eta 222 eredua («Sozietateen gaineko zerga. Kontsolidazio fiskalaren araubidea. Ordainketa zatikatua»), martxoaren 13ko HFP/227/2017 Aginduaren bidez onartua, aldatzen baita.

KATALUNIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 9/XII Ebazpena, Kataluniako Parlamentuarena, honako hau baliozkotzekoa: 2/2018 Lege Dekretua, martxoaren 9koa, Kataluniako Generalitatearen sektore publikoko langileek 2012ko abenduari dagokion aparteko ordainsaria eta ordainsari gehigarria zati batean berreskuratzekoa.

  • 10/XII Ebazpena, Kataluniako Parlamentuarena, honako hau baliozkotzekoa: 1/2018 Lege Dekretua, martxoaren 9koa, Aurrekontu Luzapenean dagoen Sektore Publikoaren Finantza Beharrena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril