Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 25 de maiatza de 2018, Zk. 127

I. Xedapen orokorrak

DEFENTSA MINISTERIOA

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: HFP/335/2018 Agindua, martxoaren 28koa, 2017ko zergaldirako etekin garbiaren indizeak murrizten dituena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplikatzekoak, salbuespenezko hainbat inguruabarrek eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerei dagokienez.

ANDALUZIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2018 Legea, apirilaren 26koa, Andaluziako etxebizitza-utzarazpenetan lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak ezartzen dituena —Andaluzian Etxebizitzarako Eskubidea Arautzeko martxoaren 8ko 1/2010 Legearen aldaketaren bidez— eta Etxebizitza Babestuetarako eta Lurzorurako Neurrien azaroaren 11ko 13/2005 Legea aldatzen duena.

  • 2/2018 Legea, apirilaren 26koa, honako honen aldaketarekin zerikusia duena: 6/2016 Legea, abuztuaren 1ekoa, Andaluziako Hirigintza Antolamenduaren abenduaren 17ko 7/2002 Legea aldatzen duena lurzoru urbanizaezineko hirigintza-partzelazioetan egindako eraikuntzen inguruko presako neurriak gehitzeko.

  • 3/2018 Legea, maiatzaren 8koa, Andaluzian Ekintzailetza Sustatzekoa.

  • 4/2018 Legea, maiatzaren 8koa, Andaluziako Boluntarioena.

ASTURIASKO PRINTZERRIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

EXTREMADURAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril