Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 18 de uztaila de 2018, Zk. 173

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 4039-2018 xedapen autonomikoen aurkaratzea (Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren V. titulua), Kataluniako Parlamentuaren 5/XII Mozioaren 1. apartatutik 5.era doazenen kontra; Konstituzio Auzitegiak baliogabetuta eta etenda utzi duen Parlamentuaren araudiari buruzkoa da mozio hori, eta 2018ko uztailaren 5eko saioan onartu zen.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/763/2018 Agindua, uztailaren 10ekoa, honako hauek aldatzen dituena: HAP/2486/2014 Agindua, abenduaren 29koa, 143 eredua onartzen duena (Familia ugariei eta desgaitasuna duten pertsonak ardurapen dituztenei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan dagozkien kenkarien aurre-ordainketa eskatzeko eredua) eta hura aurkezteko lekua, epea eta moduak arautzen dituena; HFP/105/2017 Agindua, otsailaren 6koa, 122 eredua onartzen duena (Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Familia ugariagatiko, desgaitasuna duten pertsonak ardurapean izateagatiko edo bi seme-alabaren aurreko ahaide izateagatiko —legez banandua edo ezkontza-loturarik gabea— kenkariak. Aitorpena aurkeztera behartuta ez dauden zergadunek kenkari-eskubidea erregularizatzea); urtarrilaren 30eko HAP/70/2013 Aginduaren bidez onartutako 136 eredua (Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Loteria eta apustu jakin batzuen sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa).

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril