Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 21 de uztaila de 2018, Zk. 176

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 7/2018 Legea, uztailaren 20koa, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 Legea aldatzen duena.

OGASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko uztailaren 20koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Penintsulako eta Balear Uharteetako tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Ebazpena, 2018ko uztailaren 10ekoa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Estatu Erakunde Autonomoarena, Erakundearen Zigilu Elektroniko Kalifikatua Sortzen duena.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 903/2018 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Laneko, Migrazioetako eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren egitura organikoa garatzen duena.

  • 904/2018 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta ekainaren 22ko 595/2018 Errege Dekretua —ministerioetako departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena— aldatzen duena.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Ebazpena, 2018ko uztailaren 17koa, Aurrekontuen eta Gastuen Estatu Idazkaritzak eta Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzak batera emandakoa, Estatuko sektore publikoaren langileei atzerapenak ordaintzeari buruzko jarraibideak ematen dituena. Atzerapen horiek 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ehuneko 1,5eko igoerari eta ehuneko 0,25eko igoera gehigarriari dagozkie.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril