Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 28 de uztaila de 2018, Zk. 182

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: 6/2018 Legea, uztailaren 3koa, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/787/2018 Agindua, uztailaren 25ekoa, honako hauek aldatzen dituena: Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 1996ko otsailaren 1eko aginduak — Estatuaren Administrazio Orokorrak erabili beharreko kontabilitate-agiriak onartzen dituena eta Estatuaren gastua exekutatzeko orduan bete beharreko kontabilitate-eragiketetarako jarraibidea onartzen duena—; EHA/3067/2011 Agindua, azaroaren 8koa, Estatuaren Administrazio Orokorrerako Kontabilitate Jarraibidea Onartzen duena.

  • Ebazpena, 2018ko uztailaren 27koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

SUSTAPEN MINISTERIOA

  • 949/2018 Errege Dekretua, uztailaren 27koa, Penintsulakoak ez diren lurraldeetako egoiliarrak gainerako nazio-lurraldearekin lotzeko garraio erregularrari, aire zein itsas garraio erregularrari, ematen zaion diru-laguntzen zenbatekoa aldatzen duena, 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat.

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • 950/2018 Errege Dekretua, uztailaren 27koa, honako hau aldatzen duena: 625/1985 Errege Dekretua, apirilaren 2koa, Langabezia Babesaren abuztuaren 2ko 31/1984 Legea garatzen duena.

  • Ebazpena, 2018ko uztailaren 27koa, Idazkariordetzarena, 2018ko uztailaren 27ko Ministro Kontseiluaren Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, Lan Duinaren aldeko Plan Zuzentzailea (2018-2019-2020) onartzen da.

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO MINISTERIOA

KONTU AUZITEGIA

  • Ebazpena, 2018ko uztailaren 20koa, Kontuen Auzitegiko Lehendakaritzarena, 2018ko ekainaren 28ko Osoko Bilkuraren erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako sektore publikoko entitateek egindako kontratazio-espedienteen laburpenak eta kontratuen, hitzarmenen eta kudeaketa-gomendioen zerrendak Kontuen Auzitegiari baliabide telematikoen bidez bidaltzearen gaineko jarraibide orokorra —2013ko azaroaren 28ko Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez onartua— ordeztea onartzen da.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril