Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 2 de abuztua de 2018, Zk. 186

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Protokoloa —Madrilen egina 2014ko apirilaren 15ean—, zeinak aldatzen baititu Espainiako Erresumak eta Belgikako Erresumak zergapetze bikoitza saihestu eta errentaren eta ondarearen gaineko zergen inguruko ihes fiskala eta iruzur fiskala prebenitzeko sinatutako hitzarmena eta protokoloa —Bruselan 1995eko ekainaren 14an sinatutakoak eta Madrilen 2000ko ekainaren 22an sinatutako protokoloaren bidez eta Bruselan 2009ko abenduaren 2an egindako protokoloaren bidez aldatuak—.

  • Biologia kimikoko baheketa-plataforma irekien Europako azpiegituraren estatutuak. Europako Ikerketa Azpiegituren Partzuergoa (EU-OPENSCREEN ERIC).

OGASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko uztailaren 25ekoa, Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Nagusiarena, Ministro Kontseiluaren 2018ko uztailaren 20ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Aurrekontuen Lege Orokorraren 152. eta 147. artikuluetan xedatutakoa aplikatzen da, sektore publikoaren kontratuen eta bitarteko propioei egindako enkarguen eremuan oinarrizko betekizunen araudiaren gaineko kontu-hartzailetzari dagokionez.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

ANDALUZIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

  • 1/2018 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 4koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baitira abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa; abenduaren 30eko 20/1992 Foru Legea, Zerga Bereziei buruzkoa; martxoaren 18ko 11/2015 Foru Legea, zeinaren bidez arautzen baitira energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga eta kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga; eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko Foru Legearen testu bategina.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril