Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 4 de abuztua de 2018, Zk. 188

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 8/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, Enplegua Aktibatzeko Programa Arautzen duen abenduaren 19ko 16/2014 Errege Lege Dekretua aldatzen duena.

  • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, Genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko presako neurriena.

OGASUN MINISTERIOA

  • 995/2018 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua entitateari 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legean esleitutako aurrekontu-kontsignazioaren aplikazioa arautzen duena.

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • 997/2018 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari eta langileen afiliazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko erregelamendu orokorra —urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuaren bidez onartua— aldatzen duena.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

  • PCI/842/2018 Agindua, abuztuaren 3koa, Ministro Kontseiluaren 2018ko abuztuaren 3ko Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, immigrazio irregularrari aurre egiteko jardueren Koordinazio Agintaritza sortzea xedatzen da eta hark jarduteko arauak ezartzen dira, Gibraltargo itsasartzean, Alborán itsasoan eta inguruko uretan ematen ari den immigrazio irregularrari dagokionez.

LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

EKONOMIA ETA ENPRESA MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko abuztuaren 2koa, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, honako honen 1. eranskina eguneratzen duena: 2017ko uztailaren 4ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Autonomia-erkidegoen eta toki-entitateen zorpetze-eragiketei eta eratorritakoei aplikatzekoa den finantza-zuhurtasunaren printzipioa definitzen duena.

OSASUNEKO, KONTSUMOKO ETA GIZARTE ONGIZATEKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril