Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 14 de iraila de 2018, Zk. 223

I. Xedapen orokorrak

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/941/2018 Agindua, irailaren 5ekoa, honako hauek aldatzen dituena: HFP/227/2017 Agindua, martxoaren 13koa, 202 eredua –sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta lurralde espainiarrean presentzia duten errentak eratxikitzeko araubidera bildutako entitateei dagokiena) konturako ordainketa zatikatuak egitekoa– eta 222 eredua –zerga-kontsolidazioaren araubidera bildutakoek sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak egitekoa– onartzen dituena eta telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena; HFP/441/2018 Agindua, apirilaren 26koa, zeinaren bidez sozietateen gaineko zergaren aitorpena eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta lurralde espainiarrean presentzia duten errentak eratxikitzeko araubidera bildutako entitateei dagokiena) egiteko ereduak onartzen baitira —2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako—; HFP/1978/2016 Agindua, abenduaren 28koa, Herrialdez herrialdeko informazio-aitorpena egiteko 231 eredua onartzen duena.

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril