Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 29 de iraila de 2018, Zk. 236

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

 • 13/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena ibilgailuak gidari eta guzti alokatzearen arloari dagokionez.

 • 14/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina –urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua– aldatzen duena.

GORTE NAGUSIAK

 • Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa, Diputatuen Kongresuarena, honako hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 11/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 31koa, Langileekiko pentsio-konpromisoak babestearen, kapital-zuriketa prebenitzearen eta hirugarren herrialdeetako nazionalen sarrera- eta bizileku-eskakizunen arloko zuzentarauen transposizioa egiteko dena eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aldatzen duena.

 • Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa, Diputatuen Kongresuarena, honako hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 12/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 7koa, Informazio Sare eta Sistemen Segurtasunarena.

OGASUN MINISTERIOA

 • HAC/994/2018 Agindua, irailaren 17koa; Estatuaren 2019. urterako Aurrekontu Orokorren Legeak katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak ezartzen ditu, eta, agindu honen bidez, koefiziente horiek aplikatzekoak izango zaizkien udalerrien zerrenda ezartzen da.

 • Ebazpena, 2018ko irailaren 28koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO MINISTERIOA

 • 1209/2018 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Jucarreko Konfederazio Hidrografikoaren eremurako aitortutako lehorte-egoera –Jucarreko Konfederazio Hidrografikoaren lurralde-eremuko lehorte-egoera aitortzen duen maiatzaren 8ko 355/2015 Errege Dekretua– luzatzen duena eta baliabide hidrikoak kudeatzeko salbuespenezko neurriak hartzen dituena.

 • 1210/2018 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Segurako Konfederazio Hidrografikoaren lurralde-eremurako aitortutako lehorte-egoera –Segurako Konfederazio Hidrografikoaren lurralde-eremuko lehorte-egoera aitortzen duen maiatzaren 8ko 356/2015 Errege Dekretua– luzatzen duena eta baliabide hidrikoak kudeatzeko salbuespenezko neurriak hartzen dituena.

 • TEC/995/2018 Agindua, irailaren 27koa, Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioaren 2018ko kuotak aldatzen dituena.

 • Ebazpena, 2018ko irailaren 25ekoa, Energia Politikako eta Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiarena, Gas Naturalaren Azken Errekurtsoko Tarifa Argitaratzen duena.

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

 • Huts-zuzenketa, honako honena: 17/2018 Legea, uztailaren 11koa, Generalitatearen zerga-neurrien, administrazio- eta finantza-kudeaketaren eta antolaketaren abenduaren 28ko 21/2017 Legea aldatzen duena.

BALEAR UHARTEETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril