Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 17 de urria de 2018, Zk. 251

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Zuzenketak, 2015ekoak, Itsasoan aritzen direnentzako prestakuntza-, titulazio- eta zaintza-kodearen A zatiari eginak (Prestakuntza kodea), Londresen 2015eko ekainaren 11n MSC.397(95) Ebazpenaren bidez.

OGASUN MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, irailaren 5eko HAC/941/2018 Aginduarena. Agindu horren bidez, honako hauek aldatzen dira: HFP/227/2017 Agindua, martxoaren 13koa, 202 eredua –sozietateen gaineko zergan eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta Espainiako lurraldean presentzia duten eta errentak eratxikitzeko araubidera bildu diren entitateei dagokienean) konturako ordainketa zatikatuak egitekoa– eta 222 eredua –zerga-kontsolidazioaren araubidera bildutakoek sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak egitekoa– onartzen dituena eta telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena; HFP/441/2018 Agindua, apirilaren 26koa, zeinaren bidez sozietateen gaineko zergaren aitorpena eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta Espainiako lurraldean presentzia duten eta errentak eratxikitzeko araubidera bildu diren entitateei dagokiena) egiteko ereduak onartzen baitira 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, eta HFP/1978/2016 Agindua, abenduaren 28koa, Herrialdez herrialdeko informazio-aitorpena egiteko 231 eredua onartzen duena.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

  • PCI/1077/2018 Agindua, urriaren 15ekoa, honako hau aldatzen duena: PRE/1576/2002 Agindua, ekainaren 19koa, Estatuko Administrazio Orokorraren obligazioak ordaintzeko prozedura arautzen duena.

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO MINISTERIOA

  • TEC/1078/2018 Agindua, irailaren 28koa, Espainian honako hauen egoera kritikoa deklaratzen duena eta taxon horiek berreskuratzera bideratutako obrak eta proiektuak interes orokorreko deklaratzen dituena: «Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis» eta «Tetrao urogallus cantabricus».

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril