Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 31 de urria de 2018, Zk. 263

I. Xedapen orokorrak

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/1147/2018 Agindua, urriaren 9koa, Zerga Berezien Erregelamenduaren 27., 101., 102. eta 110. artikuluek xedatutakoa garatzeko arauak onartzen dituena; uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori.

  • HAC/1148/2018 Agindua, urriaren 18koa, honako hauek aldatzen dituena: EHA/3434/2007 Agindua, azaroaren 23koa; EHA/3012/2008 Agindua, urriaren 20koa; EHA/3786/2008 Agindua, abenduaren 29koa; EHA/3111/2009 Agindua, azaroaren 5ekoa, eta HAP/2194/2013 Agindua, azaroaren 22koa. EHA/3434/2007 Aginduaren bidez, balio erantsiaren gaineko zergako entitate taldeen araubide bereziari dagozkion honako eredu hauek onartu ziren: 322 eredua –Hileko autolikidazioa. Banakako eredua–, 353 eredua –Hileko autolikidazioa. Eredu erantsia– eta 039 eredua –Datuen komunikazioa–. EHA/3012/2008 Aginduaren bidez, 347 eredua –Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko deklarazioa– eta hura aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak, tokia, modua eta epea onartu ziren. EHA/3786/2008 Aginduaren bidez, 303 eredua –Balio erantsiaren gaineko zerga. Autolikidazioa– onartu zen. EHA/3111/2009 Aginduaren bidez, 390 eredua –Balio erantsiaren gaineko zerga. Urteko laburpena– onartu zen eta apirilaren 26ko EHA/1274/2007 Aginduaren I. eranskina aldatu; apirilaren 26ko agindu horrek onartu zituen 036 eredua –Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta emateko, aldatzeko eta baja emateko zentsu-aitorpena– eta 037 eredua –Enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta emateko, aldatzeko eta baja emateko zentsu-aitorpen sinplifikatua–.

BARNE MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril