Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 9 de azaroa de 2018, Zk. 271

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 17/2018 Errege Lege Dekretua, azaroaren 8koa, honako hau aldatzen duena: Ondare-eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Legearen testu bategina, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua.

  • 18/2018 Errege Lege Dekretua, azaroaren 8koa, Errepideen Arloko Presako Neurriei buruzkoa.

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

OGASUN MINISTERIOA

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA MINISTERIOA

  • 1378/2018 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, honako hauek aldatzen dituena: 1075/2014, 1076/2014 eta 1078/2014 errege-dekretuak, abenduaren 19koak, Espainian nekazaritza-politika erkidea aplikatzeko emanak.

EKONOMIA ETA ENPRESA MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 7koa, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, honako honen 1. eranskina eguneratzen duena: 2017ko uztailaren 4ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Autonomia-erkidegoen eta toki-entitateen zorpetze-eragiketei eta eratorritakoei aplikatzekoa zaien finantza-zuhurtasunaren printzipioa definitzen duena.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2018ko urriaren 3koa, Auzitegi Goreneko Hirugarren Salarena, zeinaren bidez partzialki baiesten baita abenduaren 9ko 638/2016 Errege Dekretuaren 1. artikuluaren 9., 26., 27. eta 32. apartatuen eta 2. artikuluaren 2. eta 3. apartatuen kontra jarritako errekurtsoa. Errege-dekretu horren bidez, hauek aldatu ziren: Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua, 849/1986 Errege Dekretuak onetsia; Hidrologia Plangintzaren Erregelamendua, uztailaren 6ko 907/2007 Errege Dekretuak onetsia, eta uholde-arriskuak, emari ekologikoak, erreserba hidrologikoak eta hondakin-uren isuriak kudeatzeari buruzko beste erregelamendu batzuk. 638/2016 Errege Dekretuaren bidez, halaber, honako hauek gehitu ziren edo beste era batera idatzi: Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 49 quater, 49 quinquies, 315.n) eta 316.i) artikuluak eta bosgarren xedapen iragankorra eta Hidrologia Plangintzaren Erregelamenduaren 4. eta 18.1. artikuluak. 638/2016 Errege Dekretuak deusez deklaratu zuen, berriz, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 49 quinquies artikuluaren bigarren apartatua.

  • Epaia, 2018ko urriaren 4koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, ekainaren 10eko IET/980/2016 Aginduaren aurka jarritako errekurtsoa partzialki baiesten duena; agindu horren bidez, energia elektrikoaren banaketa-enpresentzako 2016ko ordainsariak ezarri ziren.

  • Epaia, 2018ko urriaren 16koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, zeinaren bidez deklaratzen baita bidezkoa dela Madrilgo Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren Laugarren Atalak emandako epai baten kontra jarritako kasazio-errekurtsoa. Epai hori 2016ko ekainaren 19koa da, etxebizitza batzuetarako hipoteka-maileguak formalizatzeko eskritura publiko baten egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren likidazioari buruzkoa, eta 501/2016 prozedura arruntean eman zen, kasatu egin zen eta deuseztatu. Epai honen seigarren oinarri juridikoaren interpretazio-irizpideak finkatzen dira. Baietsi egiten da Madrilgo Eskualdeko Auzitegi Ekonomikoak 2016ko maiatzaren 31n emandako ebazpenaren kontra jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, eta deuseztatu egiten da ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren erregelamenduaren 68. artikuluaren 2. zenbakia (maiatzaren 25eko 828/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

  • Epaia, 2018ko urriaren 22koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, zeinaren bidez deklaratzen baita bidezkoa dela Madrilgo Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren Laugarren Atalak emandako epai baten kontra jarritako kasazio-errekurtsoa. Epai hori 2016ko ekainaren 13koa da, etxebizitza batzuetarako hipoteka-maileguak formalizatzeko eskritura publiko baten egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren likidazioari buruzkoa, eta 499/2016 prozedura arruntean eman zen, kasatu egin zen eta deuseztatu. Epai honen seigarren oinarri juridikoaren interpretazio-irizpideak finkatzen dira. Baietsi egiten da tributuen ikuskaritzako zuzendariorde nagusiak 2014ko urtarrilaren 15ean emandako ebazpenaren kontra jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, eta deuseztatu egiten da ondare-eskualdeketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren erregelamenduaren 68. artikuluaren 2. zenbakia (maiatzaren 25eko 828/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

  • Epaia, 2018ko urriaren 23koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, zeinaren bidez deklaratzen baita bidezkoa dela Madrilgo Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren Laugarren Atalak emandako epai baten kontra jarritako kasazio-errekurtsoa. Epai hori 2016ko azaroaren 17koa da, etxebizitza batzuetarako hipoteka-maileguak formalizatzeko eskritura publiko baten egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren likidazioari buruzkoa, eta 194/2015 prozedura arruntean eman zen, kasatu egin zen eta deuseztatu. Epai honen seigarren oinarri juridikoaren interpretazio-irizpideak finkatzen dira. Deuseztatu egiten dira auzialdiko prozesuan aurkaratu zen likidazioa eta haren ondoko egintza administratiboak, bai eta ondare-eskualdeketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren erregelamenduaren 68. artikuluaren 2. zenbakia ere (maiatzaren 25eko 828/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril