Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 10 de azaroa de 2018, Zk. 272

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Behin-behineko aplikazioa, Espainiako Erresumaren eta Argentinako Errepublikaren artean Donostian 2018ko irailaren 23an zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen koprodukzioari buruz egindako akordioarena.

OGASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 8koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

SUSTAPEN MINISTERIOA

  • 1267/2018 Errege Dekretua, urriaren 11koa, abenduaren 4ko 2591/1998 Errege Dekretua aldatzen duena. 2591/1998 Errege Dekretua interes orokorreko aireportuak eta horien zerbitzu-eremuak antolatzeari buruzkoa da, zerga-, administrazio- eta lan-arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 166. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

  • 1180/2018 Errege Dekretua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez airearen eta xedapen operatibo komunen erregelamendua garatzen baita, aire-nabigazioko zerbitzu eta prozeduretarakoa, eta honako hauek aldatzen baitira: 57/2002 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, Aireko Zirkulazioko Erregelamendua onartzen duena; 862/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, erabilera publikoko aerodromoen diseinuari eta jardunari buruzko arau teknikoak onartzen dituena, bai eta aireportuak eta erabilera publikoko beste aerodromo batzuk ziurtatzeko eta egiaztatzeko erregelamendua ere; 931/2010 Errege Dekretua, uztailaren 23koa, aire-nabigazioko zerbitzuen hornitzaile zibilak egiaztatzeko prozedura eta horren araugintza-kontrola arautzen dituena, eta Aireko Zirkulazio Operatiboko Erregelamendua, abenduaren 2ko 601/2016 Errege Dekretuaren bidez onartua.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril