Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 23 de azaroa de 2018, Zk. 283

I. Xedapen orokorrak

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 15ekoa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 16/2018 Errege Lege Dekretua, urriaren 26koa, Pertsonen eta salgaien legez kontrako trafikoaren aurkako zenbait neurri hartzen dituena horretarako erabiltzen diren ontziei dagokienez.

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 5212-2018 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Aragoiko Eskubide Historikoak Eguneratzeko ekainaren 28ko 8/2018 Legearen aurka aurkeztua. Lege osoaren aurka eta bereziki honako artikulu eta xedapen hauen aurka aurkeztutako errekurtsoa da: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. artikuluak, 14.etik 22ra bitartekoak, 25., 26., 27., 29., 31. eta 33. artikuluak, bigarren xedapen gehigarria, hirugarren xedapen gehigarria –3.4 artikuluarekin lotutakoari dagokionez–, seigarren xedapen gehigarria eta azken xedapenetako lehenengoa eta laugarrena.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/1234/2018 Agindua, azaroaren 14koa, honako hau aldatzen duena: EHA/2043/2010 Agindua, uztailaren 22koa, Estatuko enpresa- eta fundazio-sektore publikoaren entitateek Kontuen Auzitegiari aurkeztu beharreko urteko kontuak eta gainerako informazioa helarazteko prozedura eta Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiari bidali beharreko urteko eta hiruhilekoko informazioa bidaltzeko prozedura arautzen dituena.

  • HAC/1235/2018 Agindua, azaroaren 14koa, zeinak azaroaren 14ko HAP/2161/2013 Agindua aldatzen baitu. Aldatutako aginduak honako hauek arautzen zituen: Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren bederatzigarren xedapen gehigarriaren hirugarren eta bosgarren lerrokadetan araututako entitateek –Kontabilitate Plan Orokorra eta haren egokitzapenak aplikatu behar baitute– Kontuen Auzitegiari urteko kontuak eta gainerako informazioa aurkezteko prozedura eta entitate horiek Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiari igorri beharreko urteko, hiruhileko eta hileko informazioa.

KATALUNIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 5/2018 Lege Dekretua, urriaren 16koa, Sektore publikoko langileei 2018an aplikatuko zaien ordainsari-gehikuntzari eta aldi baterako ezintasuneko prestazio ekonomikoa hobetzeko araubideari buruzkoa.

ASTURIASKO PRINTZERRIKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 9/2018 Legea, urriaren 11koa, honako hau aldatzen duena: 4/2016 Legea, azaroaren 4koa, «Asturiasko Zahar Egoitzak» erakunde autonomoaren egoitza-zerbitzu publikoen babespean zeuden eta hil diren erabiltzaileen oinordekoei galdatutako zorren likidazioa etetekoa.

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

BALEAR UHARTEETAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 2/2018 Lege Dekretua, urriaren 18koa, Mallorcako Levante eskualdean 2018ko urriaren 9an izandako euri-jasek eta uholdeek eragindako galerak eta kalteak konpontzeko laguntzak eta presako beste neurri batzuk ezartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril