Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 5 de abendua de 2018, Zk. 293

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Administrazio-akordioa, Espainiako Erresumaren Barne Ministerioaren eta Frantziako Errepublikako Barne ministroaren artekoa, Espainiako Guardia Zibilaren eta Frantziako Jendarmeria Nazionalaren arteko lankidetza arloa indartzearekin loturik Madrilen egina 2018ko azaroaren 12an.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Behin-behineko aplikazioa, Espainiako Erresumaren eta Argentinako Errepublikaren artean Donostian 2018ko irailaren 23an zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen koprodukzioari buruz egindako akordioarena.

DEFENTSA MINISTERIOA

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/1293/2018 Agindua, azaroaren 19koa, Ondasun higiezinen katastroko aldaketak aitortzeko eredua onartzen duena eta zenbait katastro-jakinarazpen izapidetzeko behar den informazio grafiko eta alfanumerikoa zehazten dituena.

SUSTAPEN MINISTERIOA

LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • 1414/2018 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, Errepideen alorrean irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako Estatu Administrazioaren eginkizunak eta zerbitzuak gehitzekoa.

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 22koa, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzarena, Aitatasun-baimena hamasei astera arte luzatzeko eta 2018rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako ordu-poltsa handitzeko akordioak argitaratzen dituena.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2018ko azaroaren 7koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, abenduaren 19ko IET/2445/2014 Aginduaren aurka jarritako 1/3814/2015 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baiesten duena; agindu horren bidez, hirugarren batzuk gas-instalazioetara sartzearekin eta araututako jardueren ordainketarekin lotutako bidesari eta kanonak ezarri ziren.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril