Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 15 de abendua de 2018, Zk. 302

I. Xedapen orokorrak

OGASUN MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Penintsulako eta Balear Uharteetako tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

  • Ebazpena, 2018ko abenduaren 5ekoa, Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, 2018ko urriaren 31ko Ebazpeneko hutsak zuzentzen dituena; Jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legean jasotako joko-jarduerei buruzko zenbait ebazpen aldatzen ditu urriaren 31ko ebazpen hark.

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA MINISTERIOA

  • 1450/2018 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, honako hau aldatzen duena: 38/2017 Errege Dekretua, urtarrilaren 27koa, Barne-merkatuko eta beste herrialde batzuetako nekazaritzako produktuen gaineko informazio- eta sustapen-ekintzen arloan Europar Batasunaren araudia aplikatzeko xedapenei buruzkoa.

OSASUNEKO, KONTSUMOKO ETA GIZARTE ONGIZATEKO MINISTERIOA

  • 1451/2018 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, 2018an elikagaiak banatzeko eta laguntza-neurriak garatzeko ardura esleitua duten banaketako erakunde elkartuei zuzeneko diru-laguntzak ematea arautzen duena Espainian egoera ahulenean dauden pertsonentzako Europako Laguntza Funtsaren elikagaientzako laguntzari buruzko programa operatiboaren barruan.

KANTABRIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

  • 25/2018 Foru Legea, azaroaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko testu bategina, apirilaren 26ko 129/1999 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril