Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 27 de abendua de 2018, Zk. 312

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • 23/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Marken, trenbideko garraioaren eta bidaia konbinatuen eta lotutako bidaia-zerbitzuen arloko zuzentarauen transposizioa egitekoa.

  • 24/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Sektore publikoaren eremuko ordainsarien arloan presako neurriak onartzen dituena.

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2018ko abenduaren 13koa, azaroaren 23ko 19/2018 Errege Lege Dekretua baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agintzen duena. Errege lege-dekretu hori ordainketa-zerbitzuena eta finantza arloko presako beste neurri batzuena da.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/1400/2018 Agindua, abenduaren 21ekoa, 233 eredua onartzen duena (┬źHaurtzaindegietan edo haur-hezkuntzako zentro baimenduetan egindako gastuekin loturiko aitorpen informatiboa┬╗) eta hura aurkezteko tokia, modua, epea eta prozedura zehazten dituena, eta azaroaren 22ko HAP/2194/2013 Agindua aldatzen duena. Aldatzen den agindu horrek tributuen arloko zenbait autolikidazio, aitorpen informatibo, zentsu-aitorpen, komunikazio eta itzultzeko eskabide aurkezteko prozedurak eta baldintza orokorrak arautzen ditu.

LANEKO, MIGRAZIOETAKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • 1462/2018 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, 2019rako lanbidearteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

  • Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiarena, 2014ko uztailaren 3koa aldatzen duena eta azpikontu berriak sortzen dituena Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra Gizarte Segurantzaren Sistema osatzen duten entitateetarako egokitzapenean. Aldatzen den ebazpen horren bidez, Gizarte Segurantzaren Sistema osatzen duten entitateetarako kontabilitate-jarraibidea onartu zen

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA MINISTERIOA

  • APA/1401/2018 Agindua, abenduaren 14koa, martxoaren 6ko 1/2018 Legean aurreikusitako zenbait neurri aplikatzeko lurralde-eremua zehazten duena. Lege horren bidez, zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartu ziren eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Urari buruzko Legearen testu bategina aldatu.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA BERDINTASUNEKO MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril