Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 29 de otsaila de 2020, Zk. 52

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • Berreste Agiria, Europar Batasunaren eta haren estatu kideen eta Kazakhstango Errepublikaren artean egindako elkarlan eta lankidetza indarturako akordioarena. Astanan egin zen akordio hori, 2015eko abenduaren 21ean.

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2020ko otsailaren 20koa, Diputatuen Kongresuarena, otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretua baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena (3/2020 Errege Lege Dekretua, otsailaren 4koa, presako neurriena eta zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikoan txertatzen baitira Europar Batasuneko zenbait zuzentarau honako eremu hauetan: sektore jakin batzuetako kontratazio publikoa, aseguru pribatuak, pentsio-planak eta -funtsak, tributuen eremua eta auzi fiskalak).

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/174/2020 Agindua, otsailaren 4koa, honako agindu hau aldatzen duena: EHA/769/2010 Agindua, martxoaren 18koa, zeinaren bidez onartzen baita Europar Batasunaren barruko eragiketak laburbiltzeko aitorpenerako 349 eredua, bai eta hura aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak, tokia, modua eta epea ere, eta ezartzen baitira hura telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura, eta halaber aldatzen baita HAC/3625/2003 Agindua, abenduaren 23koa.

  • HAC/175/2020 Agindua, otsailaren 4koa, honako agindu hau aldatzen duena: EHA/3481/2008 Agindua, abenduaren 1koa, zeinaren bidez onartzen baita balio, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiborako 189 eredua eta haren barruko orriak zuzenean ordenagailuz irakurri ahalko direnengatik ordezteko diseinu fisiko eta logikoak, eta ezartzen baitira hura telematikoki aurkezteko baldintzak eta prozedura.

  • HAC/176/2020 Agindua, otsailaren 20koa, zeinaren bidez onartzen baita negoziazio-zentroetan negoziatutako balioen zerrenda, 2019ko laugarren hiruhilekoari dagokion batez besteko negoziazio-balioarekin, 2019ko ondarearen gaineko zergaren aitorpenerako eta balio, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiborako.

  • HAC/177/2020 Agindua, otsailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita amatasunagatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan dagokion kenkariaren ordainketa aurreratua eskatzeko 140 eredua, eta arautzen baita ordainketa aurreraturako eskubideari dagozkion aldakuntzen komunikazioa.

  • Ebazpena, 2020ko otsailaren 28koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko tabako- eta tinbre-saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA

  • TMA/178/2020 Agindua, otsailaren 19koa, honako agindu hau aldatzen duena: Agindua, 1997ko abenduaren 16koa, zeinaren bidez arautzen baitira Estatuko errepideetarako sarbideak, zerbitzu-bideak eta zerbitzu-instalazioen eraikuntza.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril