Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 5 de martxoa de 2020, Zk. 56

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 7194-2019 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteari buruzko ekainaren 20ko 7/2006 Foru Legearen 40. artikulua dela-eta aurkeztua, Espainiako Konstituzioaren 25.1 artikulua urra dezakeelakoan.

  • 168-2020 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, Madrilgo Erkidegoko Udaltzainak Koordinatzeko otsailaren 22ko 1/2018 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren 2. apartatua dela-eta aurkeztua.

  • 718-2020 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, urriaren 31ko 14/2019 Errege Lege Dekretuaren 1., 2., 3., 4., 6. eta 7. artikuluen kontrakoa, xedapen gehigarri bakarraren kontrakoa eta, lotura izateagatik, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorren eta azken xedapenetako lehenengoaren kontrakoa (14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa, zeinaz presako neurriak hartzen baitira segurtasun publikoko arrazoiengatik administrazio digitalaren, sektore publikoko kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan).

  • 762-2020 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, urriaren 31ko 14/2019 Errege Lege Dekretuaren 1., 2., 3., 4., 6. eta 7. artikuluen kontrakoa, xedapen gehigarri bakarraren kontrakoa eta, lotura izateagatik, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorren eta azken xedapenetako lehenengoaren kontrakoa (14/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 31koa, zeinaz presako neurriak hartzen baitira segurtasun publikoko arrazoiengatik administrazio digitalaren, sektore publikoko kontratazioaren eta telekomunikazioen arloan).

LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

EKONOMIA GAIETAKO ETA TRANSFORMAZIO DIGITALEKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 4koa, Altxorraren eta Nazioarteko Finantzaketaren Idazkaritza Nagusiarena, ebazpen honen 1. eranskina eguneratzen duena: 2017ko uztailaren 4ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Autonomia-erkidegoen eta toki-entitateen zorpetze-eragiketei eta eratorritakoei aplikatzekoa den finantza-zuhurtasunaren printzipioa definitzen duena.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2020ko urtarrilaren 31koa, Auzitegi Gorenaren Laugarren Salarena, Fiskaltzak legezkotasuna defendatuz (Lan-arloko Jurisdikzioa Arautzeko Legearen 219.3 artikulua) jarritako doktrina bateratzeko 4629/2017 kasazio-errekurtsoa dela-eta emandakoa, zeinaren bidez jurisprudentzia-doktrina ezartzen baita 2013ko abenduaren 27aren aurretik egin eta 2014ko abenduaren 31n indarrean zeuden gizarte-lankidetzarako kontratu jakin batzuen gainean eta haien baliozkotasunaren gainean, jarduera ohikoa edo iraunkorra edozein dela ere.

HAUTESKUNDE-BATZORDE ZENTRALA

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

  • 1/2020 Legegintzako Foru Dekretua, otsailaren 19koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baitira Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril