Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 5 de xaneiro de 2017, Núm. 4

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 3 de xaneiro de 2017, do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 11 de xullo de 2014, na cal se recollen as instrucións para a formalización do documento único administrativo (DUA).

  • Resolución do 4 de xaneiro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se corrixen erros na do 2 de xaneiro de 2017, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados do tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Resolución do 12 de decembro de 2016, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se actualiza o anexo I da Orde SCO/2874/2007, do 28 de setembro, pola que se establecen os medicamentos que constitúen excepción á posibilidade de substitución polo farmacéutico consonte o artigo 86.4 da Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid