Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 12 de xaneiro de 2017, Núm. 10

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2014 ao anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973 (emenda ao apéndice do anexo III do Convenio Marpol sobre os criterios para determinar se as substancias que se transportan en vultos son prexudiciais), adoptadas en Londres o 17 de outubro de 2014 mediante Resolución MEPC.257(67).

  • Emendas de 2014 ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (emendas ás regras 2 e 13 e ao suplemento do certificado IAPP do anexo VI do Convenio Marpol), adoptadas en Londres o 17 de outubro de 2014 mediante Resolución MEPC.258(67).

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 27 de outubro de 2016, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto contra o Real decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas, e anula o punto 9.b) da súa disposición adicional segunda.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid