Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 17 de xaneiro de 2017, Núm. 14

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2012 ao Protocolo de 1996 que emenda o Convenio sobre limitación da responsabilidade nacida de reclamacións de dereito marítimo, 1976, adoptadas en Londres o 19 de abril de 2012 mediante Resolución lex.5(99).

  • Corrección de erros da Resolución do 15 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral Técnica, sobre aplicación do artigo 24.2 da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de tratados e outros acordos internacionais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

COMUNIDADE DE CASTILLA Y LEÓN

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid