Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 18 de xaneiro de 2017, Núm. 15

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emenda ao artigo XII, parágrafo (c) (ii), do Acordo relativo á Organización Internacional de Telecomunicacións por Satélite (ITSO), adoptada en París o 23 de marzo de 2007, na trixésimo primera reunión da Asemblea das Partes.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Corrección de erros da Orde ETU/1977/2016, do 23 de decembro, pola que se establecen as peaxes e canons asociados ao acceso de terceiros ás instalacións gasistas e a retribución das actividades reguladas para 2017.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  • Lei 8/2016, do 12 de decembro, de modificación da Lei 3/2005, do 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos da Administración da Xunta de Andalucía e de declaración de actividades, bens, intereses e retribucións de altos cargos e outros cargos públicos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid