Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 24 de xaneiro de 2017, Núm. 20

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2015 ao anexo do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, adoptadas en Londres o 15 de maio de 2015 mediante Resolución MEPC.265(68).

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 21 de decembro de 2016, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra a Orde IET/2812/2012, do 27 de decembro, e a Orde IET/2446/2013, do 27 de decembro, polas que se establecen as peaxes e os canons asociados ao acceso a terceiros ás instalacións gasistas e a retribución das actividades reguladas, e anula o artigo 4.7 da primeira e en relación co artigo 5 da segunda se remite á Sentenza do 12 de xullo de 2016 que anulou o dito precepto.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid