Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 26 de xaneiro de 2017, Núm. 22

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 18 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 13 de xaneiro de 2017, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 18 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 13 de xaneiro de 2017, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 18 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 13 de xaneiro de 2017, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/35/2017, do 23 de xaneiro, pola que se establecen os suplementos territoriais nas comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha e Comunitat Valenciana, en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Corrección de erros do Real decreto 597/2016, do 5 de decembro, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2014-2018 ao sector vitivinícola.

  • Corrección de erros do Real decreto 676/2016, do 16 de decembro, polo que se regula o sistema de identificación e rexistro dos animais da especie equina.

  • Corrección de erros do Real decreto 745/2016, do 30 de decembro, polo que se modifican os reais decretos 1075, 1076, 1077 e 1078/2014, todos eles do 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Corrección de erratas do Real decreto 677/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba a norma de calidade para as fariñas, as sémolas e outros produtos da moenda dos cereais.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/36/2017, do 24 de xaneiro, pola que se dispón a creación de débeda do Estado durante o ano 2017 e xaneiro de 2018, e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid