Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 27 de xaneiro de 2017, Núm. 23

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 5438-2013 en relación co artigo 7 da Lei 10/2012, do 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, na redacción dada a este polo Real decreto lei 3/2013, do 23 de febreiro, por posible vulneración dos artigos 24 e 86 da Constitución.

  • Cuestión pre-xudicial de normas forais fiscais nº. 1043-2015 en relación co artigo 30.2 da Norma foral 10/2006, do 29 de decembro, reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas do territorio histórico de Gipuzkoa, por posible vulneración da disposición adicional primeira e do artigo 31, da CE, en relación co artigo 3 a) da Lei 12/2002, do 23 de maio, pola que se aproba o Concerto económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 19 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproban as directrices xerais do Plan anual de control tributario e alfandegueiro de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid