Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 28 de xaneiro de 2017, Núm. 24

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 2/2017, do 27 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 27 de xaneiro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 38/2017, do 27 de xaneiro, sobre disposicións de aplicación da normativa da Unión Europea en materia de accións de información e promoción relativas a produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 39/2017, do 27 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

  • Real decreto 40/2017, do 27 de xaneiro, polo que se crea o Comisionado do Goberno fronte ao Reto Demográfico e se regula o seu réxime de funcionamento.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid