Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 4 de febreiro de 2017, Núm. 30

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Instrumento de ratificación do convenio internacional para o control e a xestión da auga de lastre e os sedimentos dos buques, 2004, feito en Londres o 13 de febreiro de 2004.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 6711-2016, contra os artigos 3 e 4 e as disposicións adicionais primeira, segunda e terceira da Lei 2/2016, do 27 de setembro, para a modificación da Lei 6/2002, do 12 de xuño, sobre medidas de ordenación territorial da actividade turística nas illas de El Hierro, La Gomera e La Palma.

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 231-2017, contra o artigo 83 da Lei do País Vasco 1/2016, do 7 de abril, de atención integral de adiccións e drogodependencias.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 3 de febreiro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde ESS/77/2017, do 3 de febreiro, pola que se establecen para o ano 2017 as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do réxime especial do mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 55/2017, do 3 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 2 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 da Resolución do 16 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid