Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 7 de febreiro de 2017, Núm. 32

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 31 de xaneiro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 1/2017, do 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan.

  • Resolución do 31 de xaneiro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 6/2016, do 23 de decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema nacional de garantía xuvenil.

  • Resolución do 31 de xaneiro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 7/2016, do 23 de decembro, polo que se regulan o mecanismo de financiamento do custo do bono social e outras medidas de protección ao consumidor vulnerable de enerxía eléctrica.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 3 de febreiro de 2017, da Subsecretaría, pola que se establece o procedemento para o pagamento por vía telemática de taxas correspondentes á expedición do documento nacional de identidade, pasaporte e recoñecementos, autorizacións e concursos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid