Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 8 de febreiro de 2017, Núm. 33

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/85/2017, do 1 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre organización e funcións, réxime interior e programación dos centros docentes militares.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 30 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se actualiza o anexo I.2 do Real decreto 837/2002, do 2 de agosto, no relativo aos parámetros que determinan a media do consumo dos vehículos de turismo novos que se poñan á venda ou se ofrezan en arrendamento financeiro en territorio español.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

  • Corrección de erros da Lei 12/2016, do 28 de xullo, de recoñecemento e reparación de vítimas de vulneracións de dereitos humanos no contexto da violencia de motivación política na Comunidade Autónoma do País Vasco entre 1978 e 1999.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

  • Lei 16/2016, do 20 de decembro, de modificación da Lei 10/2014, do 27 de novembro, reguladora do transporte público de persoas en vehículos de turismo por medio de taxi da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid