Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 9 de febreiro de 2017, Núm. 34

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4864-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do artigo 31.1 da Constitución.

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº. 4865-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do artigo 31.1 da Constitución.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4866-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do artigo 31.1 da Constitución.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4867-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do artigo 31 da Constitución.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4868-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do artigo 31.1 da Constitución.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4952-2016, contra os artigos 1, 9 e 12; as disposicións transitorias segunda e terceira e a disposición adicional cuarta do Decreto lei 3/2015, do 15 de decembro, do Goberno de Aragón, de medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas de carácter social, pobreza enerxética e acceso á vivenda.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid