Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 10 de febreiro de 2017, Núm. 35

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas aos anexos A e C do Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Xenebra o 15 de maio de 2015, mediante as decisións SC-7/12, SC-7/13 e SC-7/14.

  • Emendas ao Acordo sobre transportes internacionais de mercadorías perecedoiras e sobre vehículos especiais utilizados neses transportes (ATP), adoptadas en Xenebra o 10 de outubro de 2014.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba o modelo 121 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración", e o modelo 122 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración", establécese o lugar, a forma e o prazo para a súa presentación e modifícase outra normativa tributaria.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid